Finansliv.se integrerar event och webbinnehåll

I dag lanserar vi nya finansliv.se. Bakom den nya sajten finns en genomtänkt strategi för hur innehållet ska integreras med Finanslivs event.

Finansliv har sedan starten 2010 satsat på en växande eventverksamhet. Vi har event inom i huvudsak fem ämnesområden:

Nya sajten är helt uppbyggd kring dessa fem ämnesområden. Tidigare har Finanslivs närvaro på webben i princip inskränkt sig till bloggar och eventfakta/anmälningsformulär.

Strategin var tydlig när vi startade 2010  – vi skulle inte försöks konkurrera med di.se, nliv.se, affärsvärden.se, va.se eller realtid.se med affärsnyheter. Jag insåg att den trafik vi med våra begränsade resurser (två reportrar) skulle kunna åstadkomma inte skulle göra vår sajt till någon annonsaffär och därför skulle det heller inte vara motiverat att lägga redaktionella resurser på sajten.

Det var rätt då men sedan dess har som sagt eventverksamheten vuxit till en mycket viktig intäktskälla för Finansliv. I samband med omgörningen som gjordes tillsammans med Jonas MelchersonIris Media framstod det tydligt att om vi kan få innehållet på sajten att dra besökare (och i förlängningen även sponsorer) till våra event så är vissa redaktionella insatser motiverade – men bara inom de ämnesområden där vi har event. All annan snabb rapportering om branschen lämnar vi till nyhetsmedierna.

Läsaren av exempelvis en fintech-artikel får i anslutning till texten en tydlig hänvisning till nästa event inom kategorin fintech. Den som klickar på ämnessidan för fintech får både en annons för FintechStockholm och innehåll som handlar om företag i fintech-sektorn.

Några av de fem ämnena har också fått egna plocksidor i det tryckta magasinet som når 50 000 läsare tio gånger per år. Innehållet på dessa plocksidor, som fått samma vinjetter som webbens, plockas givetvis ihop av det material som redan är publicerat på sajten inom kategorin. På så vis blir den redaktionella resursen hanterarbar.

Min förhoppning är att vårt nya arbetssätt ska visa våra besökare vilka ämnen vi på Finansliv kan och fokuserar på. När de ser vårt material ska de också bli nyfikna på våra event och förhoppningsvis boka en plats.

Övriga intäkter på sajten då? Jo vi kommer att ha möjligheter för banners även om jag inte tror att det är där vi kommer att tjäna de stora pengarna. Vi har också ett native-format som snyggt passar in i flödet (fast givetvis med annons-märkning). Med tanke på utvecklingen för ad-blockers och överflyttningen från desktop till mobil så tror jag att native-formaten kommer att tjäna oss bättre än display-annonseringen.

Men som sagt: eventen är grejen, och vi blir nu ännu tydligare med det.

finansliv3

Vi satsar på eventen och sajterna för de olika eventen ändrar karaktär beroende på om det är före, under eller efter eventet.

finansliv1

I exempelvis fintech-kategorin finns både texter, event och ibland blogginlägg.

 

Fackpressen klarar annonserna

I dag har det kommit ny statistik från Sveriges Mediebyråer. Det är Mediebyråbarometern för 2014 presenterats. Den visar att medieinvesteringarna ökade med 2,6 procent i Sverige under 2014. Den största tillväxten finns inom digitalt, men även vissa tryckta medier har klarat sig riktigt bra. Fackpress har bara minskat med 0,4 procent under 2014, ett år då vi talat mycket om det tuffa läget som tryckta tidningar har.

Intressant är också att dagspress på landsorten klarar sig betydligt bättre än dagspress i storstäder och kvällstidningar. Landsortspressen håller i stort sett medieinvesteringarna med en liten tillbakagång på 0,2 procent jämfört med 2013.

Det finns en kreativitet bland annonsavdelningarna runt om i världen. The Media Briefing beskriver hur New York Times har utvecklat sin försäljning. Det handlar om mycket om native advertising, det vill säga nya annonssamarbeten där annonserna integreras mer med det redaktionella materialet än traditionella annonser. Dessutom använder NYT sig av datadriven annonsering för att rikta annonsbudskap smart. En tredjedel av säljstyrkan har bytts ut för att förnya arbetssättet, förklarar annonsansvariga Meredith Kopit Levien för The Media Briefing.

Sveriges Tidskrifter har under två år utbildat större delen av tidskriftsbranschens annonssäljare i ett jätteprojekt finansierat av EU:s ESF-fond. Utbildningen gick ut på att se möjligheter i att sälja för alla de kanaler som tidskriftsvarumärken nu har: papper, digitalt, event med mera.

Satsningar av det här slaget behövs. När Stiftelsen för strategiskt forskning listade hur stor sannolikhet olika yrken har för att automatiseras inom 20 år uppskattades sannolikheten för försäljare vara 94 procent, alltså ett av de jobb som med störst sannolikhet automatiseras. ”Enligt branschkällor väntas 30-50 procent av annonsförsäljning ske automatiskt redan 2016.” står det i rapporten.

Jag tror att traditionell försäljning i meningen lyfta på luren och sälja ett givet utrymme absolut kan riskera automatisering. Däremot tror jag att kvalificerade säljare som förmår matcha kundens behov med det som en mediekanal kan erbjuda – som ser alla kanalerna och förstår målgrupperna – den säljaren kan omöjligt ersättas av en dator. Och när de säljarna lyckas med sitt uppdrag så behåller också tidskrifter och tidningar sina annonspengar. Det värde som skapas i den typen av strategiska annonsaffärer är stort. Här kommer tidningar att tjäna pengar under lång tid framöver.

Om vi lyckas kommer vi att få se fler glädjande rapporter som Mediebyråbarometern även i framtiden.