Exemplet Geeks: När besökarna hjälper annonskunderna med produktutveckling

En låda med pärlplattor ska sälja stammar till annonsörer när Geeks gör stor kampanj.

Geeks är ett nytt varumärke som samlar de tre väletablerade sajterna FZ, Sweclockers och 99. Gemensamt för alla är forum för nördigt intresserade, eller som Geeks själva säger ”de galet insatta”.

Många pratar om att digitaliseringen skapar stammar eller tribes, ofta globalt, med människor som känner samhörighet genom ett intresse, värderingar eller åsikter. De varumärken som lyckas stå i centrum för en stam har guld att hämta.

Sweclockers grundades 1999 av Edin Mehinovic som en plattform för utbyte av fakta om datorer och teknik. 2012 köptes 99mac (numera 99.se) och 2015 förvärvades fz.se, som fokuserar på spel, av Egmont.

I kampanjen, där Geeks kommer att träffa 100 annonsörer i grupper om 5-10 under några höstveckor, lanseras några nya samarbetsformer, som tar fasta på de specifika målgrupperna, eller stammarna, för sajterna.

Mest intressant tycker jag att Testpiloterna är. Där testar handplockade besökare produkter från tillverkare och berättar sedan om sina insikter för övriga medlemmar. Tillverkaren betalar, men trovärdigheten är stor eftersom användarna som testar produkterna inte vill sätta sitt rykte i stammen på spel.

– Vi ställer också krav på kunderna, det måste vara produkter som intresserar de galet insatta, säger Edin Mehinovic.

I pärlplatte-lådan finns hela storyn om Geeks, kort sammanfattad så här ”Vi ser de galet insatta. Förstår dem. Samlar dem. Vi låter dem komma till tals. För vi är likadana. Besatta. Vi är Geeks.” Och sedan den uppfordrande frågan gentemot annonsörerna:

”Har du det som krävs för att intressera de galet insatta?”

Geeks är intressant på flera sätt tycker jag. För det första framgången med att bygga stammar, där hemligheten tycks vara att redaktionen är lika galet insatt som sina användare och att redaktionsmedlemmarna rör sig på samma mässor i samma forum och står i ständig kontakt med sin stam. Många andra medievarumärken har tappat en del av den tidigare läsarkontakten i takt med att redaktionerna slimmats. Telefonintervjuer har ersatt möten ”ute på fältet” och tillfällen för att bara träffa läsare har rationaliserats bort.

För det andra så pratar Geeks med sina kunder/annonsörer på ett nytt sätt. Det är inte givet att du som annonsör är välkommen, du måste ha någon intressant att säga. Ett nytt närmare sätt att jobba med annonsering kan nog skapa ett värde både för medlemmarna och annonsörerna.

Till exempel får de 100 annonsörerna som nu kommer till träffarna i uppgift att hitta på något som alla Geeks medlemmar skulle uppskatta. Bäst idé får produktutveckling tillsammans med Geeks värd 200 000 kronor.

– Vår framgång bygger på nära och djupa relationer med både annonsörer och läsare. Nu träffar vi våra viktigaste kunder, med prioritet på dem som vi vet accepteras av våra stammar, säger Edin Mehinovic.

Vad har du för förväntningar Geeks framöver?

– Vi ska växa och jag ser en jättepotential i att ta de galet insatta på allvar och ge tillbaka till dem. Det kommer att ge stora effekter på intäktssidan också. Annonsaffären är stark och jag ser stor potential inom e-handel, native och event men störst potential kanske finns i att vi, via våra medlemmar, blir på djupet delaktiga i våra kunders produktutveckling.

 

Denna text har tidigare varit publicerad på Resumé.

Fackpressen klarar annonserna

I dag har det kommit ny statistik från Sveriges Mediebyråer. Det är Mediebyråbarometern för 2014 presenterats. Den visar att medieinvesteringarna ökade med 2,6 procent i Sverige under 2014. Den största tillväxten finns inom digitalt, men även vissa tryckta medier har klarat sig riktigt bra. Fackpress har bara minskat med 0,4 procent under 2014, ett år då vi talat mycket om det tuffa läget som tryckta tidningar har.

Intressant är också att dagspress på landsorten klarar sig betydligt bättre än dagspress i storstäder och kvällstidningar. Landsortspressen håller i stort sett medieinvesteringarna med en liten tillbakagång på 0,2 procent jämfört med 2013.

Det finns en kreativitet bland annonsavdelningarna runt om i världen. The Media Briefing beskriver hur New York Times har utvecklat sin försäljning. Det handlar om mycket om native advertising, det vill säga nya annonssamarbeten där annonserna integreras mer med det redaktionella materialet än traditionella annonser. Dessutom använder NYT sig av datadriven annonsering för att rikta annonsbudskap smart. En tredjedel av säljstyrkan har bytts ut för att förnya arbetssättet, förklarar annonsansvariga Meredith Kopit Levien för The Media Briefing.

Sveriges Tidskrifter har under två år utbildat större delen av tidskriftsbranschens annonssäljare i ett jätteprojekt finansierat av EU:s ESF-fond. Utbildningen gick ut på att se möjligheter i att sälja för alla de kanaler som tidskriftsvarumärken nu har: papper, digitalt, event med mera.

Satsningar av det här slaget behövs. När Stiftelsen för strategiskt forskning listade hur stor sannolikhet olika yrken har för att automatiseras inom 20 år uppskattades sannolikheten för försäljare vara 94 procent, alltså ett av de jobb som med störst sannolikhet automatiseras. ”Enligt branschkällor väntas 30-50 procent av annonsförsäljning ske automatiskt redan 2016.” står det i rapporten.

Jag tror att traditionell försäljning i meningen lyfta på luren och sälja ett givet utrymme absolut kan riskera automatisering. Däremot tror jag att kvalificerade säljare som förmår matcha kundens behov med det som en mediekanal kan erbjuda – som ser alla kanalerna och förstår målgrupperna – den säljaren kan omöjligt ersättas av en dator. Och när de säljarna lyckas med sitt uppdrag så behåller också tidskrifter och tidningar sina annonspengar. Det värde som skapas i den typen av strategiska annonsaffärer är stort. Här kommer tidningar att tjäna pengar under lång tid framöver.

Om vi lyckas kommer vi att få se fler glädjande rapporter som Mediebyråbarometern även i framtiden.