OS-bevakning i meddelandeform – hur personligt känns det?

Lagom till OS har New York Times lanserat en ny funktion i sin app – direktmeddelanden. Journalisten Sam Manchester bevakar OS i Sydkorea på plats och blir läsarens direktlänk in till spelen. När jag registrerar mig i appen för tjänsten Olympics Messages möts jag av något som känns som en chat. Sam hälsar mig välkommen och ber mig sätta på pushnotiser. Sedan frågar han efter mitt namn och lovar att återkomma. Jag uppmanas att skicka ett meddelande till Sam och provar att ställa en fråga om invigningen, men får inget svar.

New York Times har tidigare använt sms för sin meddelandetjänst men det blev kostsamt och gav inte samma kontroll över datan som att lägga tjänsten inuti den egna appen, skriver Nieman lab. Syftet med projektet är så klart att fördjupa läsarrelationen och göra så att rapporteringen känns mer personlig. Till exempel kan användare välja vilken sport man vill följa och sedan få notiser när någon tävling börjar eller om viktiga resultat. Denna röstningsfunktion känns i och för sig som en ganska enkel personalisering och för att riktigt relevant flöde krävs nog att tjänsten ”ser” mitt beteende och anpassar sig därefter.

Intressant också att se hur mycket personen Sam Manchester sätter sig prägel på tjänsten. Han säger i ett av sina första meddelanden att han är en person och inte en bot och därför inte alltid kan svara, vilket bygger upp förväntningar på en lite mer personlig dialog – med risken att skapa besvikelse om upplevelsen ändå känns alltför automatiserad.

”We har skapat en bot-liknande upplevelse, men med rösten och tonen hos en person”, säger Troy Giggs, redaktör på Times till Niemanlab.

Nu när jag är registrerad kommer jag att kunna följa bevakningen på ett nytt sätt under OS. Återkommer när OS är slut med hur jag upplevde tjänsten. Och om du också provar kan vi utbyta åsikter.

Den här texten har tidigare varit publicerad på Resumé.

Veteranerna slår nykomlingarna i daglig räckvidd

Tidskriften Wired ägnar stora delar av senaste numret åt ”The News in Crisis”.

Mest intressant i granskningen är en genomgång av vilken räckvidd olika medier har. Slutsatsen är att traditionella medier fortfarande håller ställningarna. NYTimes har 3 221 000 dagliga unika besökare på webben, Washington Post 3 073 000 medan relativa nykomlingar som Buzzfeed och Huffington Post ”bara” kommer upp i 2 435 000 respektive 1 938 000.

Högst daglig räckvidd på webben av alla i mätningen hade veteranen CNN med 3 696 000.

Men, konstaterar man, antalet journalister i USA har minskat med 10 procent de senaste tio åren, annonsintäkterna rasar och yngre vänder sig bort från traditionella medier i sin konsumtion av nyheter.

Därefter beskriver Wired New York Times transformation, från ”The innovators report” som läckte till Buzzfeed 2014 till i dag. Den våg av betalväggar som sköljer över västvärldens mediesajter har sitt ursprung på NYTimes. I dag betalar 1,5 miljoner människor 200 miljoner dollar per år för sin prenumeration. Men betalväggen är inte allt. En särskild Beta Group arbetar ständigt med att utveckla nya redaktionella produkter. Det är appar med korsord och matlagning och snart en ”hemnet”-variant. En ai-bot hjälpte prenumeranter att hålla koll på valresultatet i höstens val, VR-satsningen med en miljon distribuerade kartongglasögon och poddar är andra exempel på utvecklingstakten.

Egentligen kommer inte Wireds texter till någon annan slutsats att medierna, trots fortsatt hög räckvidd, har en affärsutmaning i sjunkande annonsintäkter och ändrade konsumtionsmönster. Tidningen citerar Pew Research insitute som frågat hur amerikaner tar del av nyheter; 46 procent tittar, 35 procent läser, 17 procent hör och 2 procent vet inte. Smarta mediebolag anpassar sig till hur publiken vill konsumera sitt innehåll och hittar lösningar som upplevs som skräddarsydda för den enskilda användaren.

Det gäller att fortsätta innovera, utan att förlora sig i tekniken.

– Vårt jobb är inte att göra teknologi. Vi ska räkna ut hur vi kan använda tekniken, säger Jake Silverstein, redaktör för The New York Times Magazine, till Wired.

Denna text har tidigare varit publicerad på http://www.resume.se/blogg/unn-edberg

Snyggt omslag när Wired tar sig an tidningskrisen.

Snyggt omslag när Wired tar sig an tidningskrisen.

Fackpressen klarar annonserna

I dag har det kommit ny statistik från Sveriges Mediebyråer. Det är Mediebyråbarometern för 2014 presenterats. Den visar att medieinvesteringarna ökade med 2,6 procent i Sverige under 2014. Den största tillväxten finns inom digitalt, men även vissa tryckta medier har klarat sig riktigt bra. Fackpress har bara minskat med 0,4 procent under 2014, ett år då vi talat mycket om det tuffa läget som tryckta tidningar har.

Intressant är också att dagspress på landsorten klarar sig betydligt bättre än dagspress i storstäder och kvällstidningar. Landsortspressen håller i stort sett medieinvesteringarna med en liten tillbakagång på 0,2 procent jämfört med 2013.

Det finns en kreativitet bland annonsavdelningarna runt om i världen. The Media Briefing beskriver hur New York Times har utvecklat sin försäljning. Det handlar om mycket om native advertising, det vill säga nya annonssamarbeten där annonserna integreras mer med det redaktionella materialet än traditionella annonser. Dessutom använder NYT sig av datadriven annonsering för att rikta annonsbudskap smart. En tredjedel av säljstyrkan har bytts ut för att förnya arbetssättet, förklarar annonsansvariga Meredith Kopit Levien för The Media Briefing.

Sveriges Tidskrifter har under två år utbildat större delen av tidskriftsbranschens annonssäljare i ett jätteprojekt finansierat av EU:s ESF-fond. Utbildningen gick ut på att se möjligheter i att sälja för alla de kanaler som tidskriftsvarumärken nu har: papper, digitalt, event med mera.

Satsningar av det här slaget behövs. När Stiftelsen för strategiskt forskning listade hur stor sannolikhet olika yrken har för att automatiseras inom 20 år uppskattades sannolikheten för försäljare vara 94 procent, alltså ett av de jobb som med störst sannolikhet automatiseras. ”Enligt branschkällor väntas 30-50 procent av annonsförsäljning ske automatiskt redan 2016.” står det i rapporten.

Jag tror att traditionell försäljning i meningen lyfta på luren och sälja ett givet utrymme absolut kan riskera automatisering. Däremot tror jag att kvalificerade säljare som förmår matcha kundens behov med det som en mediekanal kan erbjuda – som ser alla kanalerna och förstår målgrupperna – den säljaren kan omöjligt ersättas av en dator. Och när de säljarna lyckas med sitt uppdrag så behåller också tidskrifter och tidningar sina annonspengar. Det värde som skapas i den typen av strategiska annonsaffärer är stort. Här kommer tidningar att tjäna pengar under lång tid framöver.

Om vi lyckas kommer vi att få se fler glädjande rapporter som Mediebyråbarometern även i framtiden.